ဆရာမ Susanna Min

Syama Su Sanna Min

၁၉ရက္ေန႔ ဇြန္လ ၂၀၁၆ မွာ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္မွာ ဆရာမ Susanna Min မွ တရားေဒသနာ ေ၀ငွခဲ့ပါတယ္။
++++++++++
www.tbc-y.info, www.facebook.com/tedimbcy, tedimbcy@gmail.com, 012304629