+9512304629 No. 156A, BAHO ROAD, SANCHAUNG TSP., YANGON, MYANMAR

Tedim Christian College

Men Department

1 Pau Khan Thang, Pa Chairperson
2 Pau Khan Mang, Pa Vice Chairperson
3 Suang Khen Tuang, Pa Secretary
4 Kham Suan Dal, Pa Joint Secretary
5 Zam Dong Kim, Pa Treasurer
7 Song Thawn Mang, Pa Joint Treasurer
8 Neng Khan Cin, Pa Choir Leader
9 Sing Khai, Pa Member
10 Zam Cin Thang, Pa Member
11 Dal Suan Mung, Pa Member
12 Gin Sian Tanh, Pa Member

1 Upa Thang Sian Mang Advisor
2 Pu Lam Cin Thang Chairperson
3 Pu Thang Khan Lian Vice Chairperson
4 Pa Thang Suan Mang Secretary
5 Pa Zam Dongh Kim Associate Secretary
7 Pa Suan Khan mang Associate Tresurer
8 Pa Kham Suan Dal Auditor I
9 Pa Dai Suan Kham Auditor II
10 Pa Suang Khen Tuang Choir Leader
11 Pu S. Dai Khan Pau Member
12 Pu Sian Za Dong Member
13 Pa Awn Kho Vungh Member

1 Pa Lam Cin Thang Chairperson
2 Pa Thang Khan Lian Vice Chairperson
3 Pa Thang Suan Dal Secretary
4 Pa Zam Dong Kim Assistant Secretary
5 Pa Pau Suan Mang Treasurer
6 Pa Suan Khan Mang Accountant
7 Pa Thang Khan Langh Auditor 1
8 Pa Kham Suan Dal Auditor 2
9 Pa Suang Khen Tuang La makai
10 Pa S Dai Khan Pau La makaihuh
11 Pa Awn Kho Vungh Gospel makai
12 Pa Eng Sian Pau Gospel makaihuh
13 Pa SB Dai Suan Kham Social makai